ประวัติของโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านบ่อตรุ  ที่ตั้ง  ตั้งอยู่เลขที่    75     หมู่ที่ 1  ถนนนิยมเดชา  ตำบล บ่อตรุ    อำเภอ ระโนด   จังหวัด สงขลา  รหัสไปรษณีย์   90140    โทรศัพท์   09-9359-5208  โทรสาร ……….-…..  e-mail :  banbotru2012@gmail.com   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล  ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6    

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                     24  มิถุนายน  2460            ก่อตั้งโรงเรียนที่วัดบ้านโพธิ์ชายทะเล

                     10  มิถุนายน  2462            ย้ายโรงเรียนไปตั้งที่วัดประดู่

                     29  มิถุนายน  2469            ย้ายโรงเรียนไปตั้งที่วัดสีหยัง

                     27  ตุลาคม     2469            ย้ายโรงเรียนไปตั้งที่วัดบ้านโพธิ์ชายทะเลที่เดิมซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นวัดโพธิ์ราษฎร์นิยมเรียกชื่อโรงเรียนว่า“โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์นิยม”

                     พ.ศ.  2497   โรงเรียนได้ย้ายจากวัดโพธิ์ราษฎร์นิยมมาตั้งที่ปัจจุบันซึ่งได้รับบริจาค จากนายสวัสดิ์   นางเหม๊าะ  นิยมเดชา  ราษฎรหมู่ที่ 1  ตำบลบ่อตรุ  ขนาดกว้าง  2  เส้น  2  วา  ยาว 3  เส้น 1 วา  เนื้อที่  6  ไร่  78 ตารางวา  พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนบ้านบ่อตรุ (นิยมประชาคาร)”

8838
cropped-banner.gif
LINE_ALBUM_ปัจฉิมพี่ ป.6_220412